Om Forum för turkiska studier

Beslut om att bilda ett Forum för turkiska studier fattades av Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 25 september 2013. Forumets mål beslutades den 28 januari 2014. Beslut om forumets föreståndare och styrelse fattades av vice-rektor för Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet den 28 januari 2014, den 25 februari 2014 och den 27 mars 2014 (diarienummer HUMSAM 2013/18).

Målen för Forum för turkiska studier, som de har beslutats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, är:

  • att verka för tillkomsten av en excellensmiljö för forskning om Turkiet och andra turkisktalande områden med särskilt vikt på Centralasien i ett brett tvärvetenskapligt samarbete av forskare vid området.
  • att synliggöra Uppsala universitets kompetens beträffande Turkiet och andra turkisktalande länder gentemot interna och externa aktörer. Detta ska ske via en hemsida för Turkiet-verksamheten inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med länk till andra vetenskapsområden.
  • att skapa ett kalendarium för turkiskrelaterade aktiviteter vid Uppsala universitet samt för aktiviteter med deltagande av personal från Uppsala universitet i Turkiet och andra turkisktalande länder.
  • att identifiera finansiering till turkiskrelaterade forskningsprojekt, konferenser och utbytesprogram samt att koordinera den samlade forskningskompetens om den turkisktalande världen som finns inom vetenskapsområdet för att i god tid förbereda ansökningar om särskilda forskningsmedel och konferensmedel.
  • att samarbeta med aktörer som förmedlar information om praktikplatser och arbetsmöjligheter i Turkiet och andra turkisktalande länder eller hos arbetsgivare i Sverige.
  • att samordna och utveckla kontakter mellan Uppsala universitet och universitet i Turkiet och andra turkisktalande länder, samt att inleda en långsiktig kontakt och dialog med utländska excellensmiljöer genom ramavtal, utbyte av forskare (och doktorander) och att identifiera områden för samverkan.
  • att ta initiativ till forskarseminarieserier vid Uppsala universitet som kan vara till nytta för framtida mastersstudenter/doktorander.
  • att bjuda in föreläsare som är relevanta för utbildning och forskning inom ämnet.
  • att samordna områdesstudier på mastersnivå/doktorandnivå med andra institutioner och att främja samarbete mellan ämnet turkiska språk och andra institutioner inom vetenskapsområdet i syfte att möjliggöra för studenter i turkiska språk på avancerad nivå att läsa delar av sin utbildning vid dessa institutioner.