Kontakt

Kontaktuppgifter:

E-post: eva.csato@lingfil.uu.se, johan.heldt@lingfil.uu.se

Telefon: Éva Csató (018-471 1089), Johan Heldt (018-471 1418)

Postadress:
Forum för turkiska studier
Uppsala universitet
Institutionen för lingvistik och filologi
Box 635
751 26 Uppsala

www.turkicforum.uu.se