Forum för turkiska studier

Forum för turkiska studier inrättades höstterminen 2013 och börjar sin verksamhet vårterminen 2014. Det är ett forum för tvärvetenskapligt samarbete mellan sex fakulteter inom Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Forum för turkiska studier inrättades för att samordna och integrera forskning och utbildning inom ämnesområdet turkiska studier. Andra forumbildningar inom området har visat att dessa bidrar till en fördjupad forskningsanknytning av undervisningen.

Enligt beslutet fattat av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ingår det i uppgifterna för Forum för turkiska studier att verka för tillkomsten av en excellensmiljö vid Uppsala universitet för forskning om Turkiet och andra turkisktalande områden (med särskilt tonvikt på Centralasien) i ett brett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare vid området.

Läs mer om målsättningarna under "Om oss" och de planerade aktiviteterna under "Kalendarium".

Broschyr

Download