Styrelse

Styrelse

Styrelsen för Forum for turkiska studier består av

Jan von Bonsdorff (Historisk-filosofiska fakulteten)

Mohammad Fazlhashemi (Teologiska fakulteten)

Anette Månsson (Språkvetenskapliga fakulteten)

Elisabet Nihlfors (Fakulteten för utbildningsvetenskaper)

Anna Singer (Juridiska fakulteten)

Ingvar Svanberg (Samhällsvetenskapliga fakulteten)

Doktorandrepresentativ (utses av studentkåren)

Studentrepresentativ (utses av studentkåren)

Styrelsemöten

Måndag 7 april 2014: Institutionen för lingvistik och filologi (Engelska parken), rum 9-3042, kl. 16:00-18:00

Måndag 29 september 2014: Institutionen för lingvistik och filologi (Engelska parken), rum 9-3042, kl. 12:00-13:00.