Inventering av intresse för och forskningskompetens inom studier rörande den turkisktalande världen

Alla som är intresserade av att få information om eller delta i forumets verksamhet är välkomna att fylla i frågeformuläret.
 

Events

Wednesday, November 22, 2017, at 15.15-17.00, Engelska parken, Department of Linguistics and Philology (room 9-3042)
Eric T. Schluessel (University of Montana in Missoula, USA) gives a lecture on "Practice of Turkic Translation in Xinjiang (Chinese Central Asia) in the Late Qing Period" (abstract).

Saturday, November 18, 2017, at 12.00-16.00, Gustavianum
"Forumdag" with activities and lectures (on the topic "Migration"). For Forum for Turkic studies Memet Aktürk Drake (Stockholm University) gives a short lecture, in Swedish, on "Vad kan turkisk invandring lära oss om mångkulturell språkpolitik i Europa?" (ca. 12.15 in Auditorium minus). Forum for Turkic studies also lets you try the Ottoman technique of paper marbling and taste something from the Turkish cuisine. Read more at Gustavianum's website (poster Swedish, poster English).

Tuesday, November 14, 2017, at 10:45-11:20, University main building (room IV)
Professor László Károly delivers his inaugural lecture for the chair of Turkic languages, "The Turkic Runiform Writing System and Its Variants". Introduction by the dean of the Faculty of languages professor Coco Norén. Read more about installationsveckan.

Saturday, September 30, 2017, at 10:00-19:00, Engelska parken (Ihre-salen)
The International Turkic World Symposium (Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu) takes place with ca. seventy presentations (mostly in Turkish) on a wide range of topics related to Turkic culture (programme).

Wednesday, May 17, 2017, at 16:15-18:00, Engelska parken (room 2-0022)
Prof. Kingshuk Chatterjee (University of Calcutta) will give a seminar on "Being a Turk like Erdoğan: the Changing Faces of 'Self' and 'Other' in Today's Turkey" (poster).

Wednesday, May 3, 2017, at 15.15-17.00, Engelska parken (room 4-2007)
Ass. prof. Ildikó Bellér-Hann (Department of Cross-cultural and Regional Studies, University of Copenhagen) will give a seminar on "Between homogenization and fragmentation: textual practices as strategies of integration and identity maintenance among the Uyghurs of Xinjiang, China (20th‒21st centuries)".

Thursday, March 2, 2017, at 16.15-18.00, Engelska parken (room 2-K1024)
Thomas Erickson (Vilnius) will present his research on "Tuˤha, the least known Turkic language".

Saturday, November 19, 2016, at 12.00-16.00, Gustavianum
"Forumdag" with activities and lectures (on the topic "Religion and politics"). For Forum for Turkic studies Mosa Sayed gives a short lecture, in Swedish, on "Islamiska sharialagar vid svensk domstol" (ca. 12.00 in Auditorium minus). Forum for Turkic studies also lets you try the Ottoman technique of paper marbling. Read more at Gustavianum's website (poster Swedish, poster English).

Tuesday, November 15, 2016, at 13.15-14.15, Gustavianum (Auditorium minus)
Prof. Birsel Karakoç gives a lecture (in Swedish) on "Nogaiskan — ett litet turkspråk i Kaukasus mångspråkiga landskap". See the program for "2016 års installationsföreläsningar".

Friday, May 13, 2016, at 15.00-17.00, Carolina Rediviva (Tidskriftsläsesalen)
Book release. Recently published books are presented, including translations of Orhan Pamuk, Ahmed Hamdi Tanpınar and Selma Lagerlöf. Read more (flyer). Open for the public. Refreshments.

Thursday, February 11, 2016, at 17.15-19.00, in Ihresalen (Engelska parken)
Guest lecture by Dr. Engin Kılıç (Sabancı Üniversitesi), "Balkan War, Trauma and Utopia: Negotiating a New Identity in Ottoman Turkish Literature". Organized with the Department of Art History and Forskarkollegiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (flyer).

Monday, October 12, 2015, room 16-0043
Trial lectures for the chair of Turkic languages on the topic "Linguistic unity and diversity in the Turkic-speaking world":
09.30-10.20 Birsel Karakoç (Uppsala)
10.30-11.20 László Károly (Mainz)
12.30-13.20 Julian Rentzsch (Mainz)
13.30-14.20 Abdurishid Yakup (Berlin)

New books and articles

Ingvar Svanberg has, together with other scholars, published an article entitled "The bear in Eurasian plant names: motivations and models", in Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 13 (2017), article 14.

Mohammad Fazlhashemi has published the book Islams dynamiska mellantid (Atlantis, 2016, in Swedish) about Muslim history of ideas from the end of its golden age (mid 13th c.) up to the rise of political Islam (early 20th c.).

A book about the Tatars in the Baltic area has just appeared. It is edited by Ingvar Svanberg and David WesterlundMuslim Tatar Minorities in the Baltic Sea Region (Brill, 2016). Read more at Brill's web site.
 

Om Forum för turkiska studier

Beslut om att bilda ett Forum för turkiska studier fattades av Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 25 september 2013. Forumets mål beslutades den 28 januari 2014. Beslut om forumets föreståndare och styrelse fattades av vice-rektor för Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet den 28 januari 2014, den 25 februari 2014 och den 27 mars 2014 (diarienummer HUMSAM 2013/18).

Målen för Forum för turkiska studier, som de har beslutats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, är:

  • att verka för tillkomsten av en excellensmiljö för forskning om Turkiet och andra turkisktalande områden med särskilt vikt på Centralasien i ett brett tvärvetenskapligt samarbete av forskare vid området.
  • att synliggöra Uppsala universitets kompetens beträffande Turkiet och andra turkisktalande länder gentemot interna och externa aktörer. Detta ska ske via en hemsida för Turkiet-verksamheten inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med länk till andra vetenskapsområden.
  • att skapa ett kalendarium för turkiskrelaterade aktiviteter vid Uppsala universitet samt för aktiviteter med deltagande av personal från Uppsala universitet i Turkiet och andra turkisktalande länder.
  • att identifiera finansiering till turkiskrelaterade forskningsprojekt, konferenser och utbytesprogram samt att koordinera den samlade forskningskompetens om den turkisktalande världen som finns inom vetenskapsområdet för att i god tid förbereda ansökningar om särskilda forskningsmedel och konferensmedel.
  • att samarbeta med aktörer som förmedlar information om praktikplatser och arbetsmöjligheter i Turkiet och andra turkisktalande länder eller hos arbetsgivare i Sverige.
  • att samordna och utveckla kontakter mellan Uppsala universitet och universitet i Turkiet och andra turkisktalande länder, samt att inleda en långsiktig kontakt och dialog med utländska excellensmiljöer genom ramavtal, utbyte av forskare (och doktorander) och att identifiera områden för samverkan.
  • att ta initiativ till forskarseminarieserier vid Uppsala universitet som kan vara till nytta för framtida mastersstudenter/doktorander.
  • att bjuda in föreläsare som är relevanta för utbildning och forskning inom ämnet.
  • att samordna områdesstudier på mastersnivå/doktorandnivå med andra institutioner och att främja samarbete mellan ämnet turkiska språk och andra institutioner inom vetenskapsområdet i syfte att möjliggöra för studenter i turkiska språk på avancerad nivå att läsa delar av sin utbildning vid dessa institutioner.


 

En mongolisk pojke till häst står här vid sidan av en fornturkisk runinskrift skriven för att hedra Tonyukuk (c:a 646–726), en militär ledare i det andra östturkiska khaganatet (c:a 681–744). Detta är en av de viktigaste fornturkiska inskrifterna från denna period som finns bevarade på flera ställen i dagens Mongoliet. Sådana inristade stenstoder restes till minne av khaganer och andra ledare i det andra östturkiska khaganatet.
Foto: Ergun Çağatay.