Inventering av intresse för och forskningskompetens inom studier rörande den turkisktalande världen

Alla som är intresserade av att få information om eller delta i forumets verksamhet är välkomna att fylla i frågeformuläret.
 

Events

Thursday March 2, 2017, at 16.15-18.00, Engelska parken (room 2-K1024)
Thomas Erickson (Vilnius) will present his research on "Tuˤha, the least known Turkic language".

Saturday, November 19, 2016, at 12.00-16.00, Gustavianum
"Forumdag" with activities and lectures (on the topic "Religion and politics"). For Forum for Turkic studies Mosa Sayed gives a short lecture, in Swedish, on "Islamiska sharialagar vid svensk domstol" (ca. 12.00 in Auditorium minus). Forum for Turkic studies also lets you try the Ottoman technique of paper marbling. Read more at Gustavianum's website (poster Swedish, poster English).

Tuesday, November 15, 2016, at 13.15-14.15, Gustavianum (Auditorium minus)
Prof. Birsel Karakoç gives a lecture (in Swedish) on "Nogaiskan — ett litet turkspråk i Kaukasus mångspråkiga landskap". See the program for "2016 års installationsföreläsningar".

Friday, May 13, 2016, at 15.00-17.00, Carolina Rediviva (Tidskriftsläsesalen)
Book release. Recently published books are presented, including translations of Orhan Pamuk, Ahmed Hamdi Tanpınar and Selma Lagerlöf. Read more (flyer). Open for the public. Refreshments.

Thursday, February 11, 2016, at 17.15-19.00, in Ihresalen (Engelska parken)
Guest lecture by Dr. Engin Kılıç (Sabancı Üniversitesi), "Balkan War, Trauma and Utopia: Negotiating a New Identity in Ottoman Turkish Literature". Organized with the Department of Art History and Forskarkollegiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (flyer).

Monday, October 12, 2015, room 16-0043
Trial lectures for the chair of Turkic languages on the topic "Linguistic unity and diversity in the Turkic-speaking world":
09.30-10.20 Birsel Karakoç (Uppsala)
10.30-11.20 László Károly (Mainz)
12.30-13.20 Julian Rentzsch (Mainz)
13.30-14.20 Abdurishid Yakup (Berlin)

New books and articles

Ingvar Svanberg has, together with other scholars, published an article entitled "The bear in Eurasian plant names: motivations and models", in Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 13 (2017), article 14.

Mohammad Fazlhashemi has published the book Islams dynamiska mellantid (Atlantis, 2016, in Swedish) about Muslim history of ideas from the end of its golden age (mid 13th c.) up to the rise of political Islam (early 20th c.).

A book about the Tatars in the Baltic area has just appeared. It is edited by Ingvar Svanberg and David WesterlundMuslim Tatar Minorities in the Baltic Sea Region (Brill, 2016). Read more at Brill's web site.
 

Forum för turkiska studier

Forum för turkiska studier inrättades höstterminen 2013 och börjar sin verksamhet vårterminen 2014. Det är ett forum för tvärvetenskapligt samarbete mellan sex fakulteter inom Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Forum för turkiska studier inrättades för att samordna och integrera forskning och utbildning inom ämnesområdet turkiska studier. Andra forumbildningar inom området har visat att dessa bidrar till en fördjupad forskningsanknytning av undervisningen.

Enligt beslutet fattat av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ingår det i uppgifterna för Forum för turkiska studier att verka för tillkomsten av en excellensmiljö vid Uppsala universitet för forskning om Turkiet och andra turkisktalande områden (med särskilt tonvikt på Centralasien) i ett brett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare vid området.

Läs mer om målsättningarna under "Om oss" och de planerade aktiviteterna under "Kalendarium".

Broschyr

Download

En mongolisk pojke till häst står här vid sidan av en fornturkisk runinskrift skriven för att hedra Tonyukuk (c:a 646–726), en militär ledare i det andra östturkiska khaganatet (c:a 681–744). Detta är en av de viktigaste fornturkiska inskrifterna från denna period som finns bevarade på flera ställen i dagens Mongoliet. Sådana inristade stenstoder restes till minne av khaganer och andra ledare i det andra östturkiska khaganatet.
Foto: Ergun Çağatay.